Boys Varsity Golf, Girls Varsity Golf · First Day of Golf Practice